Nordvest OK og Mariager Fjord OK

indbyder til Påskeløb den 13.-15. april
2017
i Nationalpark Thy.


 
Løbet er et ****-C- stævne.


                                                                                  

Løbsområder

1. etape: Tved Plantage

Tved Klitplantage er en typisk vestjysk klitplantage med meget vekslende bevoksning.
Nogle områder er udlagt som uberørt svært gennemtrængelig naturskov.
I andre dele af plantagen er der områder med tætte og svært gennemløbelige gran og fyrretræsbeplantninger specielt i den vestlige del. Spredte områder med løvtræer og åbne områder med spredt trævækst. Plantagen er middelkuperet med mange kurvedetaljer.
Enkelte vådområder.  Veludviklet stinet/vejnet. I det seneste år har Naturstyrelsen arbejdet en del i skoven.  

Tved Plantage er nyrevideret 2016 på grundlag af COWI-grundmateriale

2.-3. etape: Tvorup Øst

Samme stævneplads på begge etaper

2. etape:
Store dele af skoven er præget af indlandsklitter. Mod sydvest er der dog et fladt område. Den østlige og sydvestlige del af skoven har et veludvilket stinet og varierende gennemløbelighed. I den nordvestlige del er der områder med færre stier og relativ tæt bevoksning af bjergfyr. 

3. etape:

Skoven er præget af større flade områder med en del grøfter. De flade områder bliver afbrudt af bånd af kuperede indlandsklitter. Generelt er der mange veje og især hugninger, men der er også næsten stiløse parceller. Det er helt overvejende nåleskov, der varierer fra få klatter af meget tæt skov til helt åben skov af gamle træer. Hist og her er der ryddede områder og åbne klitter. Generelt god gennemløbelighed og stor variation.

Tvorup Øst er nytegnet 2016 på grundlag af COWI-grundmateriale

Alle kort er 1:7.500 eller 1:10.000 (se klasseoversigten), ækvidistance 2,5 m.

Kortene er fremstillet ved offset-tryk på riv- og vandfast papir

Mødested

1. etape: Afmærkning på vej 26 (Hanstholmvej) mellem Nors og Ræhr
2. og 3. etape: Afmærkning på vej 539 nordøst for Sjørring ad Trapsandevej samt på vej 181 nord for Vorupør ad Tvorupvej

Stævnepladsen åbner torsdag og fredag kl. 9.00.
Lørdag åbner stævnepladsen kl. 08.00

Klasser

Klasser med under 5 tilmeldte deltagere forbeholder arrangørerne sig ret til at slå sammen med anden relevant klasse.

Banelængder:
På 1. etape tilstræber vi baner af max. længde
På 2. og 3. etape tilstræber vi baner af min. længde

Klasser med kort 1:7.500 er markeret med ***

KlasseSværhedsgradLængdeKlasseSværhedsgradLængde
D-10A ***Begynder2,5-3,5 kmH-10A ***Begynder2,5-3,5 km
D-10B ***Begynder2,5-3,5 kmH-10B ***Begynder2,5-3,5 km
D-12A ***Let3,5-4,5 kmH-12A ***Let3,5-4,5 km
D-12B ***Begynder2,5-3,5 kmH-12B ***Begynder2,5-3,5 km
D13-99***Begynder3,0-4,0 kmH13-99***Begynder3,0-4,0 km
D-14A Mellemsvær4,5-5,5 kmH-14AMellemsvær5,0-6,0 km
D-14B ***Let3,0-4,0 kmH-14B ***Let3,0-4,0 km
D15-C ***Let3,0-4,0 kmH15-C ***Let3,0-4,0 km
D-16ASvær5,5-6,5 kmH-16ASvær7,0-8,0 km
D-20AKSvær4,5-5,5 kmH-20AKSvær5,5-6,5 km
D-20B***Mellemsvær3,5-4,5 kmH-20BMellemsvær4,5-5,5 km
D-18ASvær5,5-6,5 kmH-18ASvær8,0-9,0 km
D-20ASvær
6,5-7,5 kmH-20ASvær9,0-11,0 km
D21ASvær7,0-8,0 kmH21ASvær11,0-13,0 km
D21AKSvær4,5-5,5 kmH21AKSvær6,5-7,5 km
D21AMSvær5,5-6,5 kmH21AMSvær8,0-9,0 km
D21B***Mellemsvær3,5-4,5 kmH21BMellemsvær4,5-5,5 km
D35ASvær6,5-7,5 kmH35ASvær9,0-11,0 km
D35B***Mellemsvær3,5-4,5 kmH35BMellemsvær4,5-5,5 km
D40ASvær5,5-6,5 kmH40ASvær9,0-11,0 km
D45ASvær5,5-6,5 kmH45ASvær8,0-9,0 km
D45AK ***Svær 3,5-4,0 kmH45AKSvær4,0-5,0 km
D45B***Mellemsvær3,0-4,0 kmH45B***Mellemsvær3,5-4,5 km
D50ASvær4,0-5,0 kmH50ASvær7,0-8,0 km
D55ASvær4,0-5,0 kmH55ASvær7,0-8,0 km
D55AK ***Svær2,5-3,5 kmH55AK ***Svær3,5-4,0 km
D60A ***Svær3,5-4,0 kmH60A ***Svær5,5-6,5 km
D65A ***Svær3,5-4,0 kmH65A ***Svær5,0-5,5 km
D70A ***Svær2,5-3,5 kmH70A ***Svær4,0-5,0 km
D75A ***Svær2,0-2,5 kmH75A ***Svær3,5-4,0 km
D80A ***Svær2,0-2,5 kmH80A ***Svær2,5-3,5 km
H85A ***Svær2,0-2,5 km

Skygning er tilladt i klasser uden betegnelsen A, AK eller AM. Skyggen må ikke senere starte på samme bane.

Start
1. etape: 1. start kl. 11.00
2. etape: 1. start kl. 10.00

Klasser med betegnelsen begynder har fri start - put and run på alle tre etaper

3. etape: Der er jagtstart med 1. start i tidstrummet kl. 10.00-11.30 i alle klasser i kategorierne svær og mellemsvær.

Nyhed:
Løbere, der er ikke har gennemført de to første etaper, eller som er over en time efter den førende løber i klassen,
starter 3. etape med fri start - "put and run" - i tidsrummet 09.00-09.45

Klasser i kategorierne begynder og let har normal start fra kl. 10.00

Åbne baner

Der sælges åbne baner ved alle tre etaper i stævnekontoret på stævnepladsen i tidsrummene:

kl. 10.30-12.30 på 1. etape
kl. 09.30-11.30 på 2.-3. etape


Pris: 120 kr. for D/H-20 og 150 kr. for D/H 21-.

Eventuel brikleje: 20 kr.

Kontrolsystem

Der anvendes Emit. Lejebrikker udleveres i seperat telt umiddelbart før startområdet ved 1. etape.
Leje af brik: 50 kr. for alle tre etaper.
Bortkommen brik erstattes med kr. 500.

Tilmelding og startafgift

Tilmelding klubvis via O-service senest 24-03 2017

Alle henvendelser vedrørende tilmelding til stævnesekretariatet:
Keld Østergaard
mariager.ok@city.dk
2753 5134

Startafgifter

D/H -20: kr. 300
D/H 21-: kr. 400
Lejebrik: kr. 50
Betaling skal ske samtidig med tilmelding til stævnets konto: Reg.nr. 9090 konto nr. 0003 8195 90
Ingen mulighed for eftertilmelding. Der henvises til åbne baner

Udenlandske løbere

Udenlandske løbere tilmelder sig gennem Orienteering Online eller bruger dette Excel-regneark
Samtidig skal startafgifterne indbetales på klubbens konto:

Kontohaver:
Påskeløbet 2017

Markvaenget  10c
7700 Thisted

IBAN : DK23 9090 0003 8195 90
Swift/BIC: STHYDK21

Præmier

H/D-16: 

Præmie til nr. 1-3 på 1. og 2. etape
Præmie til den samlede nr. 1-3 efter 3. etape

H/D18- samt H/D 15-C og H/D13-99 beg.
Præmie til den samlede nr. 1-3 efter 3. etape

Afstande

1. etape: Parkering - stævneplads 500 m. Stævneplads - start 1.000 m
2. etape: Parkering - stævneplads 1.000 m. Stævneplads - start 1.000 m. Parkering - start 200 m
3. etape: 
Parkering - stævneplads 1.000 m. Stævneplads - start 250 m. Parkering - start 1.250 m

Omklædning, bad og overnatning

Der er ingen omklædnings- eller bademuligheder.
For overnatning henvises til Visit Thy

Børnebane og børneaktivering

Der tilbydes gratis børnebaner med beskedne præmier til alle deltagere. Børnebanerne er åbne alle dage kl. 10.00 – 14.00.

Der tilbydes gratis børneaktivering mod tilmelding i O-service. Opgiv venligst alder ved tilmeldingen.

Kiosk

Der findes velassorteret kiosk på stævnepladsen med både mad og drikke

Fortræning:
Der tilbydes fortræning på printede kort:

Tirsdag d. 11. april i Vilsbøl Plantage kl. 11-15 på faste poster
Afmærkning på vej 557 (Klitmøllervej)
Pris: 25 kr. pr. kort

Onsdag d. 12. april i Bøgsted Rende kl. 11-15 med EMIT
Typisk vestjysk klitplantage  beliggende tæt  på havet med store  åbne klit/hede-områder
og mange kurvedetaljer. Varieret bevoksning  der flere steder består af tæt bjergfyr-krat med få stier.
Afmærkning på vej 181 nord for Vorupør (Bøgsted Rende Vej)
Pris: 50 kr. pr. kort


Begge dage er alle poster trykt på kortet.

Stævneorganisation

Stævneledelse

Lone Bernth Jensen, Nordvest OK 6130 1713, lone.bernth@outlook.com
Jørn Blom, Mariager Fjord OK, 2785 1711, j.blom@webspeed.dk 
Erik B. Nielsen, Mariager Fjord OK
Jane  Thode Jensen, Nordvest OK
Kristian Edsen, Nordvest OK
Keld Østergaard, Mariager Fjord OK

Sekretariat
Keld Østergaard
mariager.ok@city.dk
2753 5134

Banelæggere:

1. etape: Hermann Jensen og Henrik Overgaard, Nordvest OK
2. etape: Helge Poulsen og Niels J. Iversen, Mariager Fjord OK
3. etape: Søren Munthe, Mariager Fjord OK

Banekontrollanter:

1. etape: Per Korsbæk, St. Binderup OK
2. etape: Steffen Alm, Nordvest OK
3. etape: Jesper Lundsgaard, Vestjysk OrienteringsklubStævnekontrollant

Ole Nielsen, Aalborg OK

Dommer

Birgitte Halle, Aarhus 1900 Orientering.