Mariager Fjord OK

indbyder til 1. divisionsmatch i COWI-ligaen

og C-løb (**)

Søndag d. 31. august 2014 i Uhrehøje / Myrhøj

 

Instruktion

Startliste

Klubstartliste

Klasse -  og divisionsresultat

Klubresultat


Stræktider

   Stræktider grafiske -

 klik på jacascript Beta

Klassifikation

**

Deltagende klubber

1. division: Silkeborg OK, OK Pan, Horsens OK og Aalborg OK.

Løbsområde

Uhrehøje / Myrhøj plantager

Stævneplads

Græsområde i den sydlige side af Uhrehøj / Myrhøj.

Afmærkning på Farsøvej mellem Farsø og Strandby: Kort

Stævnekontor på stævnepladsen. 

Kort

Uhrehøje /Myrhøj 2014, 1:10.000,  ækvidistance 2,5 m, nyrevideret 2014 på grundlag af COWI-kurver. Trykkes på vandfast/rivfast papir

Terræn

Jævn til mellemkuperet plantage. Veludviklet vej-/stinet med en del mountainbike-stier, som dog ikke er påtegnet kortet. Vekslende gennemløbelighed. Mange gravhøje præger plantagen.

Parkering

På mark tæt ved stævnepladsen. Busser på mindre plads tættere på stævnepladsen.

Afstande

Parkering til stævneplads 600 m.

Stævneplads til start 500 m.

Start

Første start kl. 10.00. Der er fremkald 4 min før start.

Alle løbere,  der ikke kommer  fra de fire 1. divisionsklubber, starter mellem kl. 11.00-12.00 fra det øjeblik sidste divisionsløber er startet på banen.

Løbere i gruppe H8, D8 og HD9 får løbskortet udleveret 2 min før start og ydes starthjælp.

Løbere i DH9 har fri start mellem 10.00-12.00

Der er ikke transport af overtrækstøj fra start til stævneplads.

Kontrolsystem

Der anvendes EMIT.

Anvendes egen brik, skal briknummer oplyses ved tilmelding. Leje af brik koster 15 kr. Mistet lejebrik erstattes med 400 kr.

Klasser / baner ifølge Reglement 2013:

H1svær8-9 kmH-20, H 21- og H 35-Bane 1
H2svær6-7 kmH40-, H45-Bane 2
H3svær5-6 kmH-16, H50-, H55-Bane 3
H4svær4-5 kmH60-, H65-Bane 4
H5svær3-4 kmH70Bane 5a
H6mellemsvær4,5-5,5 kmH14, H16BBane 6
H7mellemsvær4,5-5,5 kmH20B, H21-B, H35BBane 6
H8let3-4 kmH12, H14B, H20C, H21CBane 7
D1svær6-7 kmD-20, D21-, D35-Bane 2
D2svær5-6 kmD40-, D45-Bane 3
D3svær4-5 kmD-16, D50-, D55-Bane 4
D4svær3-4 kmD60-, D65-Bane 5b
D5svær2,5-3,5 kmD70-Bane 8
D6mellemsvær3,5-4,5 kmD14, D16BBane 9
D7mellemsvær3,5-4,5 kmD20B, D21B D35BBane 9
D8let3-4 kmD12, D14B, D20C, D21CBane 7
DH9begynder2,5-3,5 kmH-10, D-10, H-12B, D-12B, Beg.Bane 10

Børnebane

Gratis børnebane med start kl. 10.00-12.00

Åbne baner

Der er salg af åbne baner på løbsdagen fra kl. 10.00 til 11.00 så længe lager haves. Samme banelængder som de øvrige baner.
Start
mellem kl. 11.00-12.00 fra det øjeblik sidste tilmeldte løber er startet på banen. 

Service

Velassorteret kiosk på stævnepladsen.

Omklædning på stævnepladsen. Der tilbydes ikke bad. Toiletvogne på stævnepladsen.

Der tilbydes børnepasning for børn over 3 år, som tilmeldes på O-service med angivelse af alder.

Der er ingen præmier.

Tilmelding

Via O-service senest d. 22. august. Kl 23.59 med angivelse af bane, normal løbsklasse og briknummer.

Ingen eftertilmelding. Der henvises til åbne baner, som ikke indgår i divisionsmatchen.

Startafgift

D/H-20: 50 kr., D/H21-: 80 kr., Åbne baner 100 kr. Lejebrik: 15 kr.

Startafgiften indsættes på konto: reg.nr. 9323 kontonr. 0005214092 

Startliste og instruktion

Kan ses Mariager Fjord OK’s hjemmeside http://mariagerfjordok.dk/ fra torsdag d. 28. august.

Stævneleder

Klaus Wolsing, Mariager Fjord OK wolsing@webspeed.dk og tlf. 3095 3310.

Banelægger

Helge Poulsen, Mariager Fjord OK

Stævnekontrollant

Banekontrollant

Jens Christian Dalgaard, Mariager Fjord OK

Niels Jørgen Iversen, Mariager Fjord OK

Dommer

John Dalsgaard Sørensen, St. Binderup OK