Mariager Fjord OK

 indbyder til 1. divisionsmatch for Nordkredsen

samt B-løb **

Banestartliste  Klubstartliste  Instruktion  Baneresultat  Klubresultat  Divisionsresultat  Stræktider

 Tid: Søndag den 14. august 2011
Stævnepladsen åben fra kl. 09.00
Første start kl. 10.00
 Løbsområde:  Fussingø
 Kort:  Fussingø, tegnet 2010 efter COWI ned enkelte rettelser 2011
1:10.000.  Ækv. 5 m
Trykt på vand- og rivefast papir.
 Terræn:  Overvejende åben og letløbet blandingskov.
Jævn til stærk kupering.
Udbygget sti- og vejnet
 Stævneplads: Lejrplads ved Fussing Mølle, 1½ km vest for Fussingø Slot på Vasevej.
Afmærkning fra Fussingø Slot
Kort
 Parkering: På græsmark ved stævnepladsen
 Afstande: Parkering-stævneplads ca. 1-200 m.
Stævneplads-start ca. ? m.
 Klasser: Iflg. DOF´s reglement § 5.1.2
 

Bane

Længde

Sværhedsgrad

Klasser

Bane 1

8,0 - 9,5 km

Svær

H-20, H21- og H35-

Bane 2A
Bane 2B

5,5 - 7,0 km
5,5 - 6,5 km

Svær

H-16, H40-, H45- og H50-
D-20, D21- og D35-

Bane 3A
Bane 3B

4,5 - 5,5 km

Svær

H55-, H60-
D-16, D40- og D45-

Bane 4A
Bane 4B

3,0 - 4,0 km

Svær

H65-
D50-

Bane 5

4,5 - 5,5 km

Mellemsvær

H-14, H-16B, H-20B, H21-B og H35-B

Bane 6

3,5 - 5,5 km

Mellemsvær

D-14, D-16B, D-20B, D21-B og D35-B

Bane 7A
Bane 7B

3,0 - 3,5 km

Let

H-12, H-14B, H-20C og H21-C
D-12, D-14B, D-20C og D21-C

Bane 8

2,0 - 3,0 km

Begynder

H-10, D-10, H-12B, D-12B, Begynder


Der uddeles ikke præmier.
 Åbne baner:  Kan købes på dagen fra kl. 11.00-12.00
 Kontrolsystem:    EMIT.  Back-up-kort samt evt. lejet brik udleveres ved start.
 Start: 1. start for divisionsløbere kl. 10.00 med 2 min. interval.
1. start for andre løbere fra kl. 11.00.
Fri start på bane 8.
 Børnebane:  Gratis børnebane mellem kl. 10.00-13.00
 Børneparkering:  Gratis børnepasning på stævnepladsen.
Dog kun mod forudgående tilmelding via o-service.
 Kiosk:      På stævnepladsen.
 Tilmelding: Klubvis tilmelding via o-service senest fredag den 5. august kl. 24.00
Hvis intet briknummer er oplyst, opfattes det som ønske om brikleje
 Startafgift: D/H -20     60.- kr.
D/H  21-    80.- kr.
Brikleje     15.- kr.
Bortkommet brik 400.- kr.
 Eftertilmelding:  Ingen.  Der henvises til åbne baner.
D/H -20       80.- kr.
D/H  21-    100.- kr.

Åben 1: 7 km svær
Åben 2: 4 km svær
Åben 3: 4 km mellemsvær
Åben 4: 3 km let

 Instruktion og startliste:        

Vil være at finde på hjemmesiden senest 10. august.
 Stævneledelse:  Stævneleder:    Jørn Blom, Mariager Fjord OK, 9854 1711 eller mail
  Stævnekontrol: Klaus Wolsing, Mariager Fjord OK
  Banelæggere:  Jonas Munthe og Lasse Grøn, Mariager Fjord OK
  Banekontrol:  Niels J. Iversen, Mariager Fjord OK
  Dommer:  Karl Johan Clemmensen, St. Binderup OK
  Løbstilmelding Keld Østergaard, Mariager Fjord OK, 9854 1701 eller mail