Beretning, De H�rdes Klub,

�r 2011

13 aspiranter havde valgt at stille op til dette �rs pr�velser, som viste sig at v�re en barsk forn�jelse, da begge maratonl�b ville ligge i efter�ret, og det ene kun 7 dage efter dette �rs ultimative lange l�b, nemlig 5o km. o-l�b. Og det n�ste 14 dage senere.

�rets l�b er:

DM Ultralang, Bidstrup Gods, 10. april
Wild West, Husby Klit, 12. juni
50 km orienteringsl�b, august (dato og sted oplyses senere)
Skovl�beren Marathon, Hvals�, 4. september
H.C. Andersen Marathon, Odense, 18. september
J�ttemilen, Gribskov, 13. november

1.     etape:

DM Ultralang

D. 10. april gik starten til �rets f�rste l�b nemlig DM Ultralang p� Bindstrup Gods, syd for Randers.

Nyt og sp�ndende omr�de skulle for f�rste gang betr�des af o-l�bere. St�vnepladsen var placeret p� g�rdspladsen til slottet, og vejret viste sig da ogs� fra sin p�ne side med solskin og 15 graders varme. Min bane i H-45 var lidt kedelig med flere langstr�k, og grov orientering i den sydlige del af kortet, anderledes s� det ud, da vi kom op omkring slottet. Der var der lige nogle diffuse lysninger som kunne f� tempoet lidt ned. Min bane var 14,4 km og jeg brugte 2 timer og 37 sek.

Bedste resultat for de H�rde stod Erik Anders Jensen for med en 7. plads i H- 65. Flot af Erik, som s� ogs� kunne indtage 1. pladsen i den samlede stilling efter f�rste l�b.

Alle andre kom fint igennem DM Ultralang.

 

2.     etape:

Wild West i Husby plantage.


Kort 1   Kort 2

Til denne tur var turkoordinatoren skadet � og var ikke med. Vi m�dtes p� en skole og efter en snak og hyggeligt samv�r gik vi i nattem�rket i samlet flok til start.

Det var en sv�r start � kortet var et o-kort fra 1984, og med stor respekt for skoven, valgte jeg sikker orientering p� stier til post

1. Det viste sig hurtigt at jeg kom i tog med Leif, Claus og Per. Der var mange sv�re poster i den kuperede og bjergfyr-tilvoksede skov.

Gruppen der blev f�rt af Leif og Per, viste sikker orientering og uden de store bom. Ved madposten var vores gruppe blevet til 4. Ingen v�ske!

P� dagturen blev kortet skiftet ud med et fra 1921 � 1930. Der blev det noget sv�rere og lidt mere usikker orientering, men med Per og Leif som de gode rutinerede orienteringsfolk var jeg i sikre h�nder, og det blev dog alligevel til et bom p� 25 min. ved post 6, som drillede os lidt. Der var nogle poster som var noget finurlige, da vejen var flyttet og nogle utydelige h�jdekurver gjorde, at der blev stor spredning i feltet.

Resultatet i DHK blev s�ledes: 12 ud af 15 gennemf�rte.

Jeg kom ind p� 7. pladsen, i tiden 05:32, Rune p� 9. pladsen, i tiden 05:33

Andre lukkede feltet med pladserne 59, 60, 61 og 62 i tider p� over 9 timer.

3.     etape:

50 km o-l�b i Gl. Rye.

Starten foregik i L�ndal Skov, der kun er blevet brugt til VM i 2006.

Jeg faldt hurtigt ind i trekl�ver med Kenn og Lars fra Herning, det gik rigtig godt og hurtigt de f�rste 7 poster, men ved post nr. 8 skete der noget� Nogen havde flyttet vejen og vi fik lige en lille omvej p� 1 km. P� den igen fik vi hurtigt indhentet det. Det er en dejlig skov med utrolig mange store bakker, der er lig med store h�jdemeter.

Benene blev ogs� hurtigt matte og tr�theden kom snigende, men vi er jo H�RDE, og har gennemf�rt flere gange, s� ingen bekymring p� dette tidspunkt. Efter 1. sl�jfe - 14,8 km. og ca. 3 timer senere var vi ved at v�re noget tr�tte og tunge i benene. Vi havde v�ret ovre flere store bakker, og vores bekymring for 2. sl�jfe blev da ogs� bekr�ftet, da vi fik kortet i h�nden. Der var fejl p� kortet og 8 poster var slettet og banen var afkortet. Vi blev s�ledes noget urolige for om banen ville blive noget mere end de 50 km. som arrang�ren havde lovet os�

N�, men vi 3 begav os ud p� 2. sl�jfe og kunne hurtigt konstatere at vores energi og kr�fter ville slippe op f�r vi blev f�rdige. Vi bandede banel�ggeren langt v�k flere gange n�r vi �gik� over de store bjerge/bakker med op til 80-90 h�jdemeter og ingen muligheder for udenoms-valg. Ved omr�det omkring Sletten var posterne noget t�t placeret; 2-300 meter mellem hver. Det f�ltes som om det var �perlek�del�b.� Ved depotet p� Sletten m�dte vi flere l�bere fra 25 km�s banen � de var p� vej hjemad efter 12� km. i bakkerne omkring Himmelbjerget. De �nskede os held og lykke�

Jeg fik en f�lelse af, at det ville blive h�rdt. Havde da ogs� tanken et kort �jeblik om at opgive, da jeg kunne se at klokken var 15 og vi var ikke halvvejs endnu. Det ville blive en lang tur og dag! Jeg sagde det dog ikke!! Posterne blev taget i roligt tempo, og sikker orientering. Benene gik n�sten i krampe, n�r det gik opad og pulsen r�g i det �r�de� felt.

Der var depot igen ved post 51 og vi fik hurtigt tanket op med sukkermadder og frugt og en enkelt rugbr�d med syltet�j. Tempoet blev langsommere og langsommere� HBT s� vi flere gange og skiftedes til at komme f�rst til posterne. Det gik der lidt konkurrence i. De sidste 8 poster var ikke de sv�reste, men alligevel med mange gode h�jdemeter�

Endelig skiftezone�.

Vi havde bare gl�det os til at komme i skiftezonen, og f� en t�r tr�je p� og blive tanket op med div. mad og drikke, s� vi kunne komme ud p� den sidste del, som kun er p� 10 km. Klokken var ogs� ved at v�re 17.30-18.00, s� vores bekymring gik p�, om vi skulle have lys/pandelamper med p� vores tur. Med en bane p� 10 km. kan vi gennemf�re under normale omst�ndigheder p� en 1 time og 15-30 min. Men med vores erfaringer fra tidligere l�b i denne kategori, vidste vi godt at vi nok skulle satse p� at bruge mere�

Vi blev derfor hurtigt enige om at tage lys med, da der ville blive m�rkt ved 20-tiden.

Til orientering har jeg aldrig brugt lys p� de tretten 50 km. l�b jeg har v�ret med til endnu�

Fat mod, drenge: Kun 10 km og 23 poster..

Ved post 3 p� Rykol-kortet i en slugt, fandt vi kun manillam�rket, og ingen post, frem og tilbage i slugten og efter at have ledt i ca. 15 min., blev vi enige om at posten ikke var der.

Ved post 4 s� vi da ogs� manillam�rket f�rst h�ngende i et tr�, men kunne se posten 50 meter l�ngere oppe i slugten ved en sti-ende.

Hvordan kan banel�gger og banekontrollant godkende dette? Det er ikke det vi orienteringsl�bere er vant til - at manillam�rke og post ikke sidder samme sted�.

Ved post 5 m�der vi HBT og han har post 3, den sidder bare 50 meter l�ngere oppe i slugten gemt bag nogle buske.

Med 15 poster tilbage og denne d�rlige oplevelse var klokken ved at v�re 19.30 og det var ogs� ved at v�re sv�rt at l�se kortet, s� lys m�tte der til nu�

Lars var den eneste der havde godt lys med, vi andre havde kun sm� pandelamper med, med svag lysstyrke.

S� Lars blev brugt til at lyse posterne op for os, s� vi kunne se dem p� lang afstand, Vi bommende post 20, da vi kom op i den forkerte slugt og blev noget forvirrede over nogle h�je, der var �forkert placeret�� Denne del var meget sv�r orientering, is�r n�r det er m�rkt, m�ske arrang�ren skulle overveje nogle lettere postplaceringer til den sidste del af l�bet�

M�L! Endelig m�l. Vi kunne konstatere, at vi blev nummer 4, 5, 6 og 7 og med udsigt til 20 minutters straf (for f�rste gang) fors�gte vi at overtale arrang�ren til at overveje kraftig om vi skulle have den straftid�.

Det fastholdt de da alle, med den begrundelse at 4 stk. har klippet post 3 og det m�tte v�re os der var forkert p� den�DET ER DET BARE IKKE�

Med denne oplevelse og behandling vil jeg overveje om dette l�b, som ellers har v�ret ok - med gode postplaceringer, og fornuftige baner - stadig er noget for mig og DE H�RDES KLUB.

19 startede p� dette l�b og KUN 7 kom rettidig ind. Det bevidner ogs� hvor h�rdt l�bet er. Mit GPS ur viste 74 km. og n�sten 5000 h�jdemeter.

Rune blev nummer 3 i tiden 14 timer og 11 min, og HBT nummer 4 i tiden 14 timer og 38 min.  Kenn, Lars og jeg har alle brugt 14 timer og 53 minutter.

4.     etape,

Skovl�beren Maraton i Hvals�.

7 dage efter 50 km�s o-l�bet blev det sp�ndende at se om vi kunne gennemf�re dette l�b? 10 fra DHK deltog. L�bet blev ikke et l�b, der handlede om at s�tte personlige rekorder, men mere bare om at gennemf�re. L�bet er ellers et fint maratonl�b, der er fint afm�rket og g�r gennem Hvals� Skovene og op over Gyldenl�vesh�j, der er Sj�llands h�jeste punkt. Vi l�bere fra DHK gennemf�rte i hver vores stil � og jeg m�tte da ogs� g� flere gange�

Hurtigste mand var Thorkild i tiden 03:38. (Han l�b heller ikke 50 km. p� grund af en lille skade.)

Rune gennemf�rte i tiden 03:50, Lars i tiden 03:53 og jeg selv i tiden 04:05. Uffe fik noget for pengene da han �k�bte� 5 timer og 19 min. 4 kunne nu kalde sig �H�rde� efter dette l�b. HBT; Lars; Rune og mig selv.

5. etape,

H.C. Andersen Maraton

Dette l�b l� kun 14 dage efter det sidste maraton � hvor 3 mere kunne opn� medlemskab i DHK. Thorkild, Erik Nysom, Kenn, Gert og Ole Pr�stg�rd.

Dette l�b vil blive husket for alt det vand! Det er det v�deste maraton, jeg har gennemf�rt. Det regnede uafbrudt i 3 timer og flere steder l�b vi i 5-10 cm. vand, og med TUNGE l�besko!Jeg gennemf�rte i tiden 03:30 � kun Thorkild var hurtigere i tiden 03:22. Flere af os l�b dog hurtigere i dette l�b end sidste maraton� Forbedringen varierede fra 5 � 41 min.

Nu kunne 7 kalde sig medlem og kun vor svenske Peter Larsson gennemf�rte ikke et maratonl�b i �r og m� en tur p� skamst�tten.

Ole og Gert gennemf�rte p� 04:55 med Ole som debutant p� maratondistancen.

Efter dette l�b var stillingen samlet i DHK, s�ledes:

Tekstboks: 18  min.
Rune var nr. 1 i tiden 29:44

Tekstboks: 2 timer og 20 min.
Jeg selv var nr. 2 i tiden 30:02

HBT l� 3. med 32:04 forbrugte timer.

6. og sidste etape,

J�ttemilen i Gribskov, midt.

Ole D. Jensen havde venligst stillet sovepladser til r�dighed til os �h�rde� fra Jylland. HBT, Lars, Uffe og jeg tog imod det gode tilbud. Leif E. Larsen var ogs� p� bes�g, s� snakken gik lystigt over pizzaen. Der blev delt en masse minder, og det var rigtig hyggeligt.

Med kun 18 min. op til Rune, der ogs� var tilmeldt J�ttemilen, ville det blive et sp�ndende l�b med fokus p� at tage posterne i rigtig r�kkef�lge, da det er udfordringen pga. finurligheden med sl�jfer eller butterfly-metoden, som l�bet er opbygget omkring.

P� st�vnepladsen inden start �nskede vi hinanden en god og �rlig kamp og tiden og l�bet skulle s� siden vise os, hvem der skulle blive dette �rs mester�

Jeg brugte 02:08 p� l�bet � og ventede sp�ndt i m�l og spurgte folk der kom ind om de havde set Rune, da han startede 5 min. f�r mig. Jeg ventede i ca. 20 min. f�r Rune kom ind, og var nysgerrig p� hvordan det var g�et for ham� Han meddelte, at han var blevet diskvalificeret pga. at han manglede nogle poster (1. sl�jfe)

S� samlet blev der rykket noget rundt p� stillingen:

HBT kunne nu indtage 2. pladsen

Lars M. 3. pladsen

Rune 4. pladsen

Og jeg selv skulle s� blive dette �rs mester!    :O))


Tak for �kampen�, konkurrencen og hyggeligt samv�r!

 

H�rde hilsner fra Mester Henrik Bach!

 

 
   

 

 

mulberry outlet coach outlet burberry outlet coach factory outlet mulberry outlet coach outlet UGG Pas Cher cheap oakley sunglasses cheap nfl jerseys cheap oakleys wholesale nfl jerseys coach outlet canada black friday coach ugg boots on sale cheap uggs gucci outlet oakley outlet coach outlet coach outlet online