1. afdeling af Åbent Nordjysk Nat 20. september 2017 i Låenhus Hobro Østerskov

Den oprindelige skovtilladelse blev trukket tilbage af ejeren, derfor skiftet til Hobro Østerskov

   Startliste   Instruktion    Resultatliste  Fællesoplysninger   Mariager Fjord OK  Stræktider  Samlet resultatliste - opdateres efter 2., 3. og 4. etape

Alle  DOF-medlemmer kan blive Nordjysk Mester uanset klub. Se reglerne under Fællesoplysninger

Arrangør: Mariager Fjord OK
Dato: Onsdag d. 20. september med første start kl. 20.15
Stævneplads
Afmærkning På vej 180 i Hobro udad Skovvej      Kort
Kort Hobro Østerskov, 1:7.500
Terræn

Skov med blandet bevoksning. Jævnt til stærkt kuperet. Overvejende god gennemløbelighed. Veludviklet stinet.

EKT Emit
Klasser og banelængder Se under Fællesoplysninger
Stævneleder Niels J. Iversen
Banelægger Nicolai Z. Nielsen, Mariager Fjord OK
Banekontrol Niels J. Iversen
Stævnekontrol Keld Østergaard
Tilmelding til Via O-service.
Keld Østergaard, Digtervænget 63, 9550 Mariager. E-mail: mariager.ok@city.dk - 2753 5134
senest fredag d. 15. september
Betaling til 9323 0005214092 - Senior: 80 kr. Junior: 50 kr.  - + evt. leje af EMIT-brik: 15 kr.