2. afdeling af NJM-nat 14. september 2011 i Hanehøj

   Startliste   Resultatliste    Grafiske stræktider   Fællesoplysninger   Mariager Fjord OK  Samlet resultatliste 
 

Arrangør: Mariager Fjord OK
Dato: Onsdag d. 14. september med første start kl. 21.00
Stævneplads På mark i skoven, Hanehøjvej
Afmærkning Hadsund-Randerslandevejen 5 km syd for Hadsund (mod Aistrup)
Kort Hanehøj 1:10.000, revideret 2011 , 2,5 m ækvidistance.
Terræn Skov med blandet bevoksning. Jævnt kuperet. Overvejende god gennemløbelighed. Veludviklet stinet. Mange detaljer.
EKT Emit
Stævneleder Jens Christensen, Mariager Fjord OK
Banelægger Gert Rebsdorf, Mariager Fjord OK
Banekontrol Jørn Blom, Mariager Fjord OK
Stævnekontrol Keld Østergaard, Mariager Fjord OK
Dommer Ansa Mac Lassen
Tilmelding til Via O-service.
Keld Østergaard, Digtervænget 63, 9550 Mariager. E-mail: mariager.ok@city.dk - 9854 1701
senest fredag d. 9. september
Betaling til 9323 5214092 - Senior: 50 kr. Junior: 40 kr.  - + evt. leje af EMIT-brik: 10 kr.