Påskeløbet 2017

.


Oppdatert: 14-04-2017 20:58:26

Startliste per klasse
Startliste per klubb
Startliste komplett

22.23 Ændringer i D-20AK


Klasser med betegnelsen x har fri start i tidsrummet 09.00-09.45 -eksempelvis H21AKx
eller D35Ax

14-04-17 20:58:26 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK