Overskudsdeling

I 2010 har vi arrangeret:

2 store O-løb (Divisionsløb i Rold Nørreskov og JF i Ålum)

4 mindre O-løb (Nytårsløb, NJM-nat, Efterårsstafetten og Juleløbet)

samt ikke mindst 3 motionsløb (Kvindeløbet, Mariagerløbet og Hadsundløbet)

Alle disse løb har givet et større eller mindre overskud, som vi i bestyrelsen mener, skal komme medlemmerne til gode, da det er disse der via deres store arbejde ved et eller flere - nogle endda dem alle - har været med til at skabe overskuddet.

Vi forventer at - især motionsløbene - vil give en del kroner til klubkassen igen i 2011, og at vi ALLE vil trække på samme hammel og tilbyde vores arbejdskraft til disse stævner. Og med alle mener vi alle.

Derfor vil vi gerne i 2011 yde følgende tilskud til medlemmernes aktiviteter udover de tilskud, der gives i dag til kørsel, divisionsløb, kurser, sommerlejre m.m:

Det understreges at tilbuddet gælder for 2011 og vil blive revurderet ved udgangen af året.
Ordningen fortsætter i 2012. Dog er punktet vedr. tilskud til B-koningent i fremmed klub ændret i 2012

Hit Counter